Meidän arvot

Luotettavuus
Me olemme täsmällisiä ja meidän aikataulut pitävät. Me teemme, mitä lupaamme. Meillä on hyvät ohjeistukset, joita noudatamme.

Tasapuolisuus
Kohtelemme tasavertaisesti ja kunnioittavasti kaikkia työntekijöitä, työkavereita ja asiakkaitamme.

Tiimityö
Teemme töitä yhdessä ja keskustelemme keskenämme. Autamme toisiamme tarvittaessa. Olemme aina ystävällisiä. Työskentelemme ahkerasti pelisääntöjen ja sovittujen toimintatapojen mukaan.

Joustavuus
Työskentelemme joustavasti. Kuuntelemme asiakkaiden, työntekijöiden ja työnantajan toiveita ja tarpeita sekä otamme ne huomioon.

 

Sitoudun työskentelemään näiden arvojen mukaisesti!